کارگاه آموزشی بهبود کیفیت

در تاریخ 12 دی ماه 1397، دوره آموزشی ۱ روزه با عنوان «بهبود کیفیت با استفاده از طراحی آزمایشها (DOE)» برای صنعتگران استان مرکزی در شهر صنعتی کاوه ساوه توسط آقای دکتر نیما همتا برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی، روشهای متعارف بهبود و بهینه­سازی عملکرد واحدهای کنترل کیفیت شرکتها با استفاده از طراحی آزمایشها در نرم افزار MINITAB تدریس شد. در این کارگاه 1 روزه، بیش از 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای کنترل کیفیت صنایع شهر ساوه شرکت نمودند.

توسط | ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۰۸:۴۲:۱۰ +۰۰:۰۰ دی ۱۲ام, ۱۳۹۷|کمیته ارتباط با صنعت و مراکز تحقیقاتی|