کارگاه آموزشی”انرژی در ایران و جهان”

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان ” وضعیت انرژی در ایران و جهان “

این کارگاه به همت انجمن مکانیک دانشگاه صنعتی اراک توسط دکتر حاجی زاده به مدت 2 ساعت برگزار گردید.

بررسی وضعیت ذخائر انرژی در ایران و جهان و همچنین مصرف انرژی در ایران و جهان به منظور اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف و صرفه جویی انرژی موضوع اصلی این کارگاه بود.

توسط | ۱۳۹۷-۱۲-۵ ۰۸:۰۷:۱۶ +۰۰:۰۰ اسفند ۵ام, ۱۳۹۷|کارگاه آموزشی|